Διαχείριση Πολυκατοικιών | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσων
 • Διεκπαιρέωση σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπηση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις εταιρειών

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Διεκπαιρέωση γραφειοκρατικών εργασιώ και συναλλαγών με το δημόσιο