Διαχείριση Πολυκατοικιών | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Σφάλμα
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Thessaloniki" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".
Κάνε μία ερώτηση

Διάφορες

 • Τι είναι Κανονισμός πολυκατοικίας;
 • Τι είναι οριζόντια ιδιοκτησία;
 • Η σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας ως προς τις κοινόχρηστες δαπάνες.
 • Τι γίνεται με τον μισθωτή που δεν πληρώνει τα κοινόρηστα;
 • Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο διαχειριστής σε περίπτωση μη πληρωμής κοινοχρήστων;
 • Μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για οφειλή κονοχρήστων;
 • Τι ισχύει για τα κενά διαμερίσματα και τις ζημιές, επιδιορθώσεις και βλάβες της πολυκατοικίας;
 • Πως πρέπει να κατανέμονται τα ποσά των κοινόχρηστων δαπανών;
 • Η οικοδομή μας έχει κεντρική θέρμανση με ατομικούς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα. Εάν ένα διαμέρισμα είναι κενό ή δεν ανάβει καθόλου τη θέρμανση, σημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου στο ποσό του πετρελαίου;
 • Η οικοδομή όπου κατοικώ έχει κεντρική θέρμανση. Μπορώ να προσθέσω επιπλέον σώματα θέρμανσης;
 • Η οικοδομή όπου κατοικώ έχει ωρομετρητές (ή θερμιδομετρητές). Εάν κλείσω ένα σώμα θα έχω μείωση στην επιβάρυνση του ποσού του πετρελαίου;
 • Μπορεί ένα διαμέρισμα να μην κάνει χρήση του ανελκυστήρα και να μην συμμετέχει στην αντίστοιχη δαπάνη;