Διαχείριση Πολυκατοικιών | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Νομοθεσία-Νομολογία

Όνομα Περιγραφή Αρχείο
Νόμος 3741/1929 Περι ιδιοκτησίας  κατ'ορόφους PDF-Icon2
ΠΔ 07-1985 Κανονισμός κατανομής δαπανών θέρμανσης πολυκατοικιών PDF-Icon2
ΦΕΚ 1296,Β/16.12.1977 Περι λειτουργίας κεντρικής θερμανσης και ανελκυστήρων PDF-Icon2
Γενικός Κανονισμός Γενικός οικοδομικός κανονισμός PDF-Icon2
Διευκρινήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Ενεργειακή Απόδοση PDF-Icon2
Π.Δ 420 Φυσικό Αέριο PDF-Icon2